Actividades socioculturais

Programa ACTIVA 2019

O Concello de Monforte pon en marcha este mércores 13 de marzo, as actividades do Programa Activa 2019 que se desenvolverá nos meses de abril, maio e xuño tanto no Centro Cívico Social coma nas parroquias.

Os obxectivos do programa non son outros que favorecer o envellecemento activo dos seus participantes, promover o intercambio interxeracional e a participación social dos veciños e veciñas de Monforte.

Deste xeito, ofértanse un total de 24 actividades no Centro Cívico, unha máis que en 2018, divididas en dous bloques segundo a idades (actividades para maiores de 55 anos e actividades para maiores de 14 anos) e actividades nas parroquias.

Convócanse un total de 590 prazas (en 2019 foron 545 prazas) das cales, 340 corresponden a actividades do Centro Cívico e 250 prazas ás parroquias.

Activa 2019 no Centro Cívico

As actividades ofertadas no Centro Cívico de Monforte son:

 •  Ximnasia de mantemento
 • Ximnasia acuática
 • Conservando a memoria
 • Risoterapia,
 • Manexo do móbil
 • Internet e correo electrónico
 • Informática de iniciación
 • Informática presentación open office
 • Inglés para maiores
 • Artesanía e manualidades
 • Costura creativa e reciclaxe
 • Encaixe de paliños
 • Baile (nivel iniciación e perfeccionamento)
 • Cociña consciente e saudable
 • Fotografía dixital
 • Beleza e saúde natural
 • Trucos e ideas para o día a día.

As persoas interesadas en participar nalgunha das actividades do Centro Cívico poderán presentar a súa solicitude na Secretaría dos Servizos Sociais situada no primeiro andar de dito centro cívico, no Rexistro situado na casa do Concello ou na sede electrónica a partir do día 13 de marzo e ata o 26 de marzo.

Segundo se establece nas condicións para participar nas actividades do programa, a adxudicación de prazas no centro cívico realizarase por sorteo entre as solicitudes recibidas para cada actividade unha vez finalizado o prazo de solicitude e diferenciando entre prazas ordinarias e prazas para persoas con discapacidade. Asignarase un número para participar no sorteo por cada solicitude recibida. No caso de presentarse a solicitude de participación conxunta optarán a praza ou a lista de agarda cun único número. Porén, se non se cubren as prazas para unha actividade concreta non se realizará sorteo e asignaranse segundo a orde de entrada.

O sorteo será público e realizarase o día 28 de marzo a 13:00h no salón de actos do Centro cívico-social

No suposto de que non se cubran as prazas ofertadas nalgunha das actividades, poderase abrir un prazo extraordinario ata completar as prazas nesas actividades. Na asignación de prazas, terán prioridade para acceder a elas as persoas que presentasen a solicitude no prazo xeral e non obtivesen praza no sorteo sobre as persoas que non solicitasen no prazo ordinario e adxudicarase por orde de entrada.

Activa 2019 nas parroquias

 • Ximnasia de mantemento
 • Conservando a memoria
 • Manualidades, b
 • Baile
 • Risoterapia
 • Reciclaxe e costura creativa.

No caso das parroquias, serán os representantes destas os que soliciten a concesión dunha actividade das ofertadas. Os/as veciños/as interesados en participar na actividade dirixiranse ó responsable da parroquia para inscribirse na actividade concedida.

As actividades desenvolveranse nunha primeira convocatoria no período abril-xuño e terán unha duración total de 20 h. cada actividade. Abrirase unha nova convocatoria en setembro para participar en actividades ofertadas de outubro a decembro.

As actividades son gratuítas para os veciños e veciñas de Monforte e están subvencionadas ó 100 % polo Concello.

Novidades plan Activa 2019

 • Ampliación de oferta de actividades nas parroquias. Ademais das existentes o ano pasado ofértase a actividade de reciclaxe e costura creativa.
 • Increméntanse as actividades para persoas maiores de 55 anos. Ademais das ofertadas no ano anterior ofértase pilates, artesanía e manualidades e reciclaxe, costura creativa e encaixe de paliños.
 • Ampliación de prazas en actividades con maior demanda no ano 2018, creando 2 grupos: Pilates e móbiles e redes sociais. Así mesmo, mantéñense e grupos nas actividades de baile, costura creativa, ximnasia de mantemento e manualidades.
 • Actividades novas: Cociña consciente e saudable, informática presentación open office, trucos e ideas para o día a día e artesanía (unida ás manualidades).
 • Mantense a reserva prazas para persoas con discapacidade (1 praza por grupo)
 • Oferta de actividades a partir das 20h: Artesanía e manualidades, informática presentación en open office e baile.

 

Consulta e descarga aquí os documentos

 Solicitude de Inscrición Programa ACTIVA prazo EXTRAORDINARIO

 Prazo Extraordinario e actividades con prazas dispoñibles

 Listaxe de persoas admitidas e agarda para actividades Outubro-Decembro 2019

 Catálogo de actividade Outubro-Decembro 2019

 Condicións para participar no programa ACTIVA Outubro-Decembro 2019

 Díptico Programa ACTIVA no Centro Cívico Outubro-Decembro 2019

 Díptico Programa ACTIVA nas Parroquias Outubro-Decembro 2019

 Inscrición Programa ACTIVA para o Centro Cívico Outubro-Decembro 2019

 Inscrición Programa ACTIVA para as Parroquias Outubro-Decembro 2019